SR EN

Infuzione pumpe

Infuzione pumpe su medicinski uređaji namenjeni za infuziju fluida, lekova ili hranljivih materija u sistem pacijentove cirkulacije. One omogućavaju potpunu kontrolu doze leka i rastvora koji se daje bolesniku, čime se smanjuju greške i doprinosi poboljšanju medicinske nege bolesnika.

med captain

Globalni proizvođač medicinskih uređaja koji nudi totalno rešenje u polju davanja infuzije, i to: volumetrijske i špric pumpe, sistem za monitoring kao i sav potreban potrošni materijal. Odlikuje ih inovativnost i konstantna želja za usavršavanjem i to ih je načinilo pionirima u novim tehnologijama medicinskih uređaja tako da danas nude među prvim pametnim infuzionim pumpama sa touchscreen tehnologijom na svetu. Pored toga poseduju i preko 40 patenata koji su učinili da se infuzione pumpe proizvođača MedCaptain izdvajaju od konkurencije po jednostavnosti, sigurnosti i preciznosti, funkcionalnosti kao i po prilagodljivosti krajnjem korisniku.

Pogledajte kompletnu ponudu naših infuzionih pumpi

infuziona pumpa

Infuziona pumpa MP-30 i MP-60

infuziona pumpa

Infuziona pumpa HP-30 i HP-60

infuziona pumpa

SYS serija infuzionih pumpi

radna stanica

Radna stanica HP-80, HP-80 MRI

monitor

MS-100