SR EN

Detektor vena

Globalni proizvođač medicinskih uređaja koji nudi totalno rešenje u polju davanja infuzije, i to: volumetrijske i špric pumpe, sistem za monitoring kao i sav potreban potrošni materijal. Odlikuje ih inovativnost i konstantna želja za usavršavanjem i to ih je načinilo pionirima u novim tehnologijama medicinskih uređaja tako da danas nude među prvim pametnim infuzionim pumpama sa touchscreen tehnologijom na svetu. Pored toga poseduju i preko 40 patenata koji su učinili da se infuzione pumpe proizvođača MedCaptain izdvajaju od konkurencije po jednostavnosti, sigurnosti i preciznosti, funkcionalnosti kao i po prilagodljivosti krajnjem korisniku.

Vein Illuminator