SR EN

Simulacione lutke

Medicinska simulacija je veštačko i verno predstavljanje realnih kliničkih situacija koje se koriste u edukaciji studenata i zdravstvenih radnika gde se umesto pravih pacijenata u realnim uslovima koriste fantomi – lutke. Može se koristiti kako za individualno učenje tako i vežbanje za snalaženje u multidisciplinarnom timu. Simulacija na bazi medicinske edukacije ima za cilj da obezbedi optimalan odnos između obrazovanja zdravstvenih radnika sa jedne, i bezbednosti pacijenata sa druge strane.


TruCorp ima preko 20 godina iskustva na tržištu medicinskih simulatora. Posvećeni su razvoju simulacionih proizvoda za pružanje najbolje medicinske prakse. TruCorp je dizajnirao, konstruisao i proizveo širok izbor lutaka za obuku za upravljanje disajnim putevima, obukama o traumi, ultrazvuku, kao i različite pedijatrijske proceduralne veštine itd. Kompanija nastavlja da raste kroz proces kontinuiranih inovacija i usavršavanja, pružajući zdravstvenim radnicima anatomski precizne medicinske simulatore za unapređenje obuke medicinskih veština i poboljšanja bezbednosti pacijenata.TruPICC IV Training Arm

TruNerve Block