SR EN

Defibrilatori

Bexen Cardio je kompanija koja već 30 godina nudi rešenja u polju kardiologije i to pre svega kvalitetne, inovativne i jednostavne defi brilatore. Ova španska kompanija usko sarađuje sa najboljim španskim i svetskim Univerzitetima, Bolnicama i Tehnološkim centrima da bi korisniku pružili uvek odličan uređaj sa najnovijim tehničkim rešenjima. Ova kompanija konstantno unapređuje svoje proizvode tako da danas nude izuzetne automatske i manualne defi brilatore kao i defi brilatorpacijent monitor koji predstavlja poslednju reč tehnologije u polju medicinskih uređaja.

Reanibex 200

Reanibex 300

Reanibex 500

Reanibex 700

Reanibex 800