SR EN

Servis

Iskustvo u servisiranju medicinske opreme dugo više od 25 godina kao i specijalizovan kadar omogućavaju nam da u kratkom roku odgovorimo i na najteže probleme korisnika. Medipro MPM vrši usluge redovnog servisa kao i usluge interventnog servisiranja medicinske opreme na prostoru Republike Srbije i Republike Srpske po dogovoru s korisnikom u prostorijama servisa Medipro MPM ili kod korisnika, ukoliko postoje uslovi za to.

Medipro MPM takođe ima primenjen sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i ISO 13485 za prodaju i servisiranje medicinske opreme što podrazumeva ustanovljene procedure prijema, popravke, praćenja, provere i ostalih segmenata procesa servisiranja kako bi klijentima obezbedili najviši kvalitet servisiranja uređaja u najkraćem mogućem roku.

Ispitivanje medicinskih uređaja i opreme

Kompanija Medipro MPM poseduje servisnu laboratoriju u okviru koje se nalaze biomedicinski analajzeri kojima se vrši validacija merenja dijagnostičkih medicinskih uređaja i opreme kao i njihova elektrobezbednost po pacijenta i korisnika. Sve korake u servisiranju obavljaju visoko kvalifikovani serviseri koji su uspešno završili brojne obuke kako u zemlji tako i u inostranstvu. Etaloniranje biomedicinskih analajzera se vrši periodično kako bi se održala maksimalna preciznost merenja i analiziranja parametara medicinskih uređaja i opreme. Kao dokaz validnosti merenja biomedicinskim analajzerom, uređaj formira izveštaj sa mernim parametrima koji daje uvid u stanje medicinskih uređaja i opreme koja se testira, sve u skladu sa svetskim standardima koji uređuju polje Medicinskih uređaja i opreme, poput standarda ISO 60601.

Konstantno usavršavanje stručnog kadra čini Medipro MPM liderom u oblasti servisiranja medicinskih uređaja i opreme u regionu.