SR EN

Medcaptain® infuzione pumpe MP-30 i MP-60

MP-30, MP-60

Najnovija vrsta pametnih volumetrijskih infuzionih pumpi sa touchscreen tehnologijom. Ova dva tipa pumpi, špric (MP-30) i volumetrijska (MP-60) mogu se kombinovati i uklapati u okviru radne stanice radi pružanja dodatnih mogućnosti u vidu raznih režima davanja infuzije tako da omogućavaju korisniku preko 10 različitih režima, što ih čini izuzestno funkcionalnim. Odlikuje ih jednostavnost upotrebe, izuzetna preciznost, bezbednost kao i jako male dimeznije i težina. Pored toga, ove pumpe nude i mogućnost monotoringa nivoa okluzije, automatsko prepoznavanje potrošnog materijala, povezivanje sa centralnim monotoringom.