SR EN

Trenažeri za rehabilitaciju

Trenažeri za rehabilitaciju koriste se pri procesu rehabilitacije hospitalizovanih pacijenata. Koriste se na odeljenjima intezivne nege, u toku dijalize, na odeljenjima neurologije ili Covid-a.

Vežbanjem u toku hospitalizacije smenjuje se period oporavka kao i rizik od dodatnih povreda. Veoma su jednostavni za korišćenje, kako za medicinsko osoblje, tako i za same pacijente. Zahvaljujući dršci, lako se montiraju na krevet ili stolicu za dijalizu.

Trenažeri za rehabilitaciju

LEMCO bicikli, BedBike i Combi Bike Plus namenjeni za rehabilitaciju, proizvedeni u Danskoj, predstavljaju standard na mnogim klinikama širom Evrope. Sa velikim uspehom se primenjuju na svim odeljenjima gde je rana rehabilitacija potrebna.

Trenažeri za rehabilitaciju

Trenažeri za rehabilitaciju BedBike