SR EN

Kiseonička terapija

Kompanija aktivna na polju proizvodnje uređaja za merenje, kontrolu i snabdevanje fluidima, naročito na medicinskom polju. Osnovana 1969. godine, kompanija FLOW METER sa dugogodišnjim iskustvom delovanja u Itaiji i drugim zemljama sveta i  zahvaljujući saradnji sa najprestižnijim kompanijama koje posluju u industriji medicinskih gasova, postaje prepoznatljiv brend u ovom polju. Proizvodi kompanije FM nalaze primenu u terapiji kiseonikom, sukciji fluida,  ventiacionoj terapiji, anesteziji i intenzivnoj nezi,  i generalno u snabdevanju komponentama za distribuciju medicinskih gasova.

Protokomeri EasyFlow

Protokomeri EasyMed

Protokomeri QMed

Regulatori pritiska EasyCARE+

Vakuumski sistemi EasyAIR

Vakuumski sistemi
EasyVAC

Terminalne jedinice