SR EN

Medcaptain® MS-100

MS-100

Omogućava kontrolu infuzione terapije na daljinu

-Kontrola na udaljenosti do 100m

-Kontrola do 12 infuzionih pumpi

-Ekran na dodir 21.5“