SR EN

Medcaptain® infuzione pumpe HP-30 i HP-60

HP-30, HP-60

Najnovija vrsta pametnih volumetrijskih infuzionih pumpi sa touchscreen tehnologijom.

-Jednostavno za korišćenje
-Automatska fiksacija vrata
-Sigurna i pouzdana za rad
-Anti-bolus sistem
-Više nivoa okluzije za precizniju kontrolu
-Dvostruki alarm (vizualni i audio)
-Jednostavna kalibracija