SR EN

Bexencardio® Reanibex 700 defibrilator

Reanibex 700

Defibrilator koji poseduje veliki ekran za jasan prikaz informacija o pacijentu, kao i štampač za beleženje dobijenih podataka i opciju prenosa podataka. Dodatne opcije (AED, neinvazivni pejsing, pulsna oksimetrija, elektroluminiscentni ekran) omogućavaju versatilnost i prilagođavanje potrebama korisnika. Jednostavna upotreba u 3 koraka.

Specifikacije uređaja Reanibex 700:
-Displej visoke rezolucije 
-Jednostavan i logičan za upotrebu 
-Prenosiv i male težine 
-Poseduje opciju neinvazivnog pejsinga 
-Opcija praćenja pacijenata u 4 ili 10 vodova 
-Sa standardnim mrežnim napajanjem ili putem punjivih baterija