SR EN

Bexencardio® Reanibex 800 defibrilator

Reanibex 800

Višeopcioni monitor defibrilator visokih performansi, namenjen ALS nivou u tretmanu pacijenata, sa mogućnošću dvobaterijskog rada. Poseduje Masimo Rainbow SET tehnologiju sa mogućnošću praćenja vrednosti methemoglobna i karboksihemoglobina. Dizajniran kao modularni, lako nadogradivi uređaj koji omogućava upotrebu i ugradnju novih opcija bilo kada putem ,,plug and play’’ ugradnih modula. Omogućeno praćenje 12 vodova EKG-a uz opciju prenosa informacija o pacijentu na PDA uređaj ili drugi računar, i štampanje podataka na rekorder. Uređaj poseduje opciju 12 – vodnog interpretativnog algoritma Univerziteta u Glazgovu, kao i precizni algoritam za odrasle i pedijatrijske pacijente u AED modu.

Specifikacije uređaja Reanibex 800:
-visoke performanse i laka upotreba -opcioni neinvazivni pejsing
-Masimo Rainbow pulseoximeter opcija
-Oridion Microstream®Kapnografija
-SunTech neinvazivno praćenje krvnog pritiska
-MedLab invazivno praćenje krvnog pritiska 2-linijski
-MedLab praćenje temperature 2-linijski
-12-vodni interpretativni algoritam Univerziteta Glazgov
-8,4’’kolor displej visoke rezolucije, za praćenje do 3 kanala