SR EN

Bexencardio® Reanibex 300 defibrilator

Reanibex 300

Defibrilator Reanibex 300, jedinstveni prenosni uređaj sa sposobnošću praćenja EKG signala i defibrilacije, koji uključuje sve neophodne osobine za korišćenje u hitnim situacijama.  Ovaj uređaj uključuje kolor ekran visoke rezolucije sa sposobnošću praćenja više parametara, kao i indikacija za pravilnu upotrebu opreme. Opremljen je KPR asistencijom sa povratnim informacijama namenjenih  izvođenju efikasne kardiopulmonalne reanimacije.

Specifikacije uređaja Reanibex 300:
-Automatizovani eksterni defibrilator sa opcijom manuelnog preuzimanja (override) vođenja postupaka 
-Kolor ekran visoke rezolucije 
-Maksimalni nivo isporučene energije 360 Džula (J) 
-Indikator spremnosti za upotrebu 
-KPR asistencija sa feed-back opcijom 
-Samotrenažni mod upotrebe