SR EN

Siare® respiratori Siaretron 4000

Siaretron 4000

Siaretron 4000 je respirator pluća opremljen inovativnim pneumatskim sistemom zasnovanim na “dvostrukoj turbini”.
Dostupna je respiracija za odrasle, decu i novorođenčad zahvaljujući velikom opsegu prilagodljive minimalne zapremine.
Respirator pluća pruža nove napredne funkcije za upravljanje režimima rada. Može se koristiti sa kolicima kao i bez njih