SR EN

SHINVA® LMQ autoklavi

LMQ serija

Vertikalni tip autoklava koji koristi visokozasićenu vodenu paru kao medijum za sterilizaciju što smanjuje troškove. Namenjen pre svega za upotrebu u manjim bolnicama, klinikama, laboratorijama, itd.

Osnovne tehničke karakteristike:
– LMQ serija autokava predstavlja vertikalni autoklav velike brzine.
– Standardni programi za sterilizaciju: instrumenti, tekstil, guma, staklo, tečnosti, itd.
– Automatska regulacija i kontrola ostvarena je uz pomoć mikro-kompjutera.
– Sistem za obezbeđivanje visoke saturacije vodene pare radi temeljne sterilizacije.
– Proces sterilizacije grafički i numerički praćen na displeju.
– Ugrađen rezervoar vode. Unutrašnja cirkulacija vode.