SR EN

Ambu® Jednolumenski tubusi


Ambu® Vivasight Single Lumen Tube

Ambu Vivasight jednolumenski tubusi predstavljaju novu generaciju tubusa sa integrisanom kamerom visoke rezolucije. Dostupan u kombinaciji sa Vivasight Endobronhijalnim blokerom

  • 100% sterilni, za jednokratnu upotrebu
  • Unutrasnji dijametar tubusa (ID) : 7.0, 7.5, 8.0 mm
  • Dijametar endobronhijalnog blokera 9 Fr, dužina 700mm
  • Integrisana kamera/CMOS
  • Osvetljavanje putem 2 LED diode