SR EN

EDAN® Holter EKG-a SE-2003A/2012A

Holter EKG-a SE-2003A/2012A

3-kanalni/12-kanalni holter ekg-a koji omogućava kontinuirano praćenja rada srca u toku određenog vremenskog perioda. Vodootporan, lagan i kompaktan. Omogućava bržu i lakšu analizu snimljenih rezultata zahvaljujući inovativnom softveru za analizu. U okviru ovog softvera dostupno je više grafičkih alata, kao što su R-R Histogram, Poincare Plot, ST analiza, HRV analiza, analiza aritmije, automatska detekcija AFIB segmenata, koji pomažu lociranje i odabir abnormalnih delova odabirom odgovarajućih grafičkih elemenata. Pored pomenutih funkcija poseduje opciono i analizu alternative T talasa, SAECG i VCG analizu kao i mnoge druge.