SR EN

Centralni venski kateteri

Altius®

Maksimizirajte svoje mogućnosti, minimizirajte rizike.

Sa Altius® centralnim venskim kateterima možete zaštititi svog pacijenta od rizika povezanih sa kateterom. Altius CVC imaju jedinstvenu Multi-TubeTM tehnologiju i dostupni su u konfiguracijama od 1-5 i 7 lumena.