SR EN

Mehanička ventilacija

Italijanska kompanija osnovana 1974. godine, specijalizovana u oblasti anestezije i intenzivne nege. Svoje proizvode dizajnira prema visokim tehnološkim standardima . Svakodnevno radi na usavršavanju svojih proizvoda koristeći inovativna rešenja.

Sirio S2/T

Sirio BABY 200

Falco 202 Evo

Siaretron 4000