Servis

SERVIS

Iskustvo u servisiranju medicinske opreme dugo više od 25 godina kao i specijalizovan kadar omogućavaju nam da u kratkom roku odgovorimo i na najteže probleme korisnika, dok sofisticirani biomedicinski analajzeri obezbeđuju validaciju popravke i bezbednosti svakog uređaja koji se servisira u kompaniji Medipro MPM.

Medipro MPM takođe ima primenjen sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i ISO 13485 za prodaju i servisiranje medicinske opreme što podrazumeva ustanovljene procedure prijema, popravke, praćenja, provere i ostalih segmenata procesa servisiranja kako bi klijentima obezbedili najviši kvalitet servisiranja uređaja u najkraćem mogućem roku.

Servisiranje medicinske opreme od strane Medipro MPM podrazumeva defektažu uređaja, rešavanje kvara i ispitivanje biomedicinskim analajzerima. Sve korake u servisiranju obavljaju visoko kvalifikovani serviseri koji su uspešno završili brojne obuke kako u zemlji tako i u inostranstvu. Konstantno usavršavanje stručnog kadra čini Medipro MPM liderom u oblasti servisiranja medicinskih uređaja i opreme u regionu.

Pacijent monitori, Defibrilatori, Inkubatori za bebe, EKG aparati, CTG aparati, Aspiratori, Inhalatori, Centrifuga, Operacionih reflektora, Sterilizatora, samo su neki od vrsta uređaja čije servisiranje vršimo u veoma efikasno u kratkom roku.

Medipro MPM vrši usluge redovnog servisa kao i usluge interventnog servisiranja medicinske opreme na prostoru Republike Srbije i Republike Srpske po dogovoru s korisnikom u prostorijama servisa Medipro MPM ili kod korisnika, ukoliko postoje uslovi za to.

NAŠE USLUGE

Interventno servisiranje podrazumeva rešavanje kvara na medicinskom uređaju od strane servisera koji su obučeni od strane proizvođača različitih tipova medicinske opreme radi pružanja kvalitetne i profesionalne usluge servisiranja. Podela servisa na mehanički i elektronički deo obezbeđuje brzu koordinaciju servisera kako bi korisniku u najbržem roku dostavili ispravan i proveren uređaj.

Kompanija Medipro MPM poseduje servisnu laboratoriju u okviru koje se nalaze biomedicinski analajzeri kojima se vrši validacija merenja dijagnostičkih medicinskih uređaja i opreme kao i njihova elektrobezbednost po pacijenta i korisnika. Etaloniranje biomedicinskih analajzera se vrši periodično kako bi se održala maksimalna preciznost merenja i analiziranja parametara medicinskih uređaja i opreme. Kao dokaz validnosti merenja biomedicinskim analajzerom, uređaj formira izveštaj sa mernim parametrima koji daje uvid u stanje medicinskih uređaja i opreme koja se testira, sve u skladu sa svetskim standardima koji uređuju polje Medicinskih uređaja i opreme, poput standarda ISO 60601.