Neonatalni inkubator Cristina SCH 004

Neonatalni inkubator Cristina SCH 004
– LCD grafički ekran u boji za monitoring i dijagnostiku svih parametara
 – Pulsni oksimetar integrisan,prikazivanje na grafičkom ekranu
 – Temperatura vazduha i kože(manuelno vodenje)
 – Digitalna vaga integrisana u ležajnoj površini,prikazivanje na grafickom ekranu
 – Integrisana servo kontrola Kiseonika(sa 2 celije)
 – Integrisana kontrola vlažnosti vazduha
 – Programabilni integrisani sistem za kontrolu vlažnosti do max. 95% R.H.
 – Ležajna površina otporna na X-zrake
 – Električno podešavanje nivoa i visine ležajne površine
 – Električno podešavanje visine inkubatora
 – Ethernet(Lan)
 – USB interfejs za štampanje memorisanih izveštaja