Neonatalni inkubator Cristina 003a

Neonatalni inkubator Cristina 003a

– Temperatura vazduha i kože(manuelno vodenje)
– Digitalna vaga integrisana u ležajnoj površini
– Integrisana servo kontrola kiseonika(sa 2 celije)
– Integrisana kontrola vlažnosti vazduha
– Programabilni integrisani sistem za kontrolu vlažnosti do max. 95% R.H.
– Ležajna površina otporna na X-zrake
– Električno podešavanje nivoa i visine ležajne površine
– Električno podešavanje visine inkubatora