Miniaspeed battery profesionalni aspirator

Miniaspeed battery plus profesionalni aspirator

Profesionalni aspirator sa baterijom na punjenje i glavnim napajanjem. Baterijski aspirator visokog vakuuma pruža korisniku kontinualnu aspiraciju u terenskim uslovima. Idealan za sanitete i odeljenja hitne pomoći i urgentne medicine budući da pored standardnog priključka za mrežno napajanje poseduje i priključak za napajanje u sanitetu.

Tehnički podaci:
Niski protok…………………………………………………………………………………….Visoki vakuum
Napon………………………………………………………………………………………………12VDC
Podešavajući nivo vakuuma ……………………………………………………………… 0 ÷- 0,80 bar
Protok vazduha ………………………………………………………………………………..18 l/min
Kontinualno korišćenje………………………………………………………………………35 min izdržava
Nivo buke…………………………………………………………………………………………55 dBA
Dimenzije…………………………………………………………………………………….37 x 10 x 24H cm
Težina ……………………………………………………………………………………………..5,5 kg
Baterija punjiva…………………………………………………………………………………12V 3Ah
Punjačka jedinica………………………………………………………100-240 V 50/60Hz/ 14Vdc 4,29A
Klasa m.s. ………………………………………………………………………………………..Iia
Dodaci:
– Autoklavabilna posuda od polikarbonata 1000 mL sa sigurnosnim ventilom (zaštita prepunjavanja)
– Jednokratna oznaka napunjenosti
– 99% antibakterijski hidrofobni filter + jedan rezervni
– Sterilna, jednokratna kanila
– Sterilni, jednokratni, ručni regulator protoka
– Set netoksičnih sterilizabilnih silikonskih cevi
– Punjačka jedinica
– Kabl za napajanje sa priključkom 12V
– Torba za prenos
– Kabl za napajanje
Profesionalni aspirator sa baterijom na punjenje i glavnim napajanjem, za ambulantnu i kućnu upotrebu sa klipnim kompresorom