Kardiotokograf (CTG) BT-350 LED

Kardiotokograf (CTG) BT-350 LED

LED verzija uređaja BT-350 omogućava numerički prikaz parametara fetusa i kontrakcija materice sa standardnim načinom zapisa. Jednostavan za upotrebu i kao i model BT 350 LCD poseduje mogućnost povezivanja na centralni monitoring radi lakšeg praćenja.