Kardiotokograf (CTG) BT-350 LCD

Kardiotokograf (CTG) BT-350 LCD

Ovaj model kardiotokografa proizvođača Bistos se pokazao kao idealano rešenje za praćenje srčane aktivnosti fetusa i kontrakcija materice. U prilog tome govori ogromna prisutnost ovog uređaja u većini ustanova širom Srbije kao i zadovoljstvo korisnika, ali takođe i jednostavnost rukovanja i veliki ekran sa numeričkim i grafičkim prikazom parametara.