Isineb profesionalni inhalator

Isineb profesionalni inhalator

Inhalator sa klipnim kompresorom za kućnu i  profesionalnu upotrebu.  Technojet je novodizajnirani mlazni nebulajzer sa kojim je moguća isporuka bilo kog leka na brz i efikasan način. Preklopnikom menjamo dimenzije čestica, koje dopiru do različitih oblasti respiratornog trakta.

Tehnički podaci kompresora
Kompresor………………………………………………………………………………………..klipni kompresor
Max pritisak……………………………………………………………………………………..250 kPa
Radni pritisak……………………………………………………………………………………90 kPa
Protok vazduha………………………………………………………………………………….14 l/min
Radni ciklus………………………………………………………………………………………kontinualan
Nivo buke…………………………………………………………………………………………58 dBA
Težina………………………………………………………………………………………………1,7 kg
Klasa m.s. ………………………………………………………………………………………..IIa
Tehnički podaci nebulajzera
Kapacitet…………………………………………………………………………………………..12 mL
Respirabilna zapremina……………………………………………………………………….< 5 µm 80 %
MMAD(medijana aerodinamskog dijametra mase aerosol-kapljice) POS1. 1 ÷ 5 µm
MMAD(medijana aerodinamskog dijametra mase aerosol-kapljice) POS2. 6 ÷ 9 µm
MMAD(medijana aerodinamskog dijametra mase aerosol-kapljice) POS3. 10 ÷ 14 µm
Brzina nebuliziranja POS1…………………………………………………………………..0,20 mL/min
Brzina nebuliziranja POS2…………………………………………………………………..0,35 mL/min
Brzina nebuliziranja POS3…………………………………………………………………..0,50 mL/min
Rezidualna zapremina…………………………………………………………………………0,7 mL
Dodaci
– Technojet nebulajzer sa izborom čestica (polipropilen)
– Maska za nos (polipropilen)
– Maska za usta (polipropilen) sa ventilom (silikon)
– Maska za odrasle (PVC bez ftalata)
– Maska za decu (PVC bez ftalata)
– Cev za vazduh (PVC bez ftalata)
– Rezervni filter (3 kom)