Infuziona volumetrijska pumpa SYS-6010

Infuziona volumetrijska pumpa SYS-6010

SYS-6010 infuziona volumetrijska pumpa poseduje sledeće osnovne karakteristike:
– Jednostavna za korišćenje
– Automatska fiksacija vrata
– Sigurna i pouzdana za rad
– Anti-bolus sistem
– Više nivoa okluzije za precizniju kontrolu
– Dvostruki alarm (vizualni i audio)
– Jednostavna kalibracija