Defibrilator Reanibex 200

Defibrilator Reanibex 200

Napravljen prema najnovijim tehnologijama na polju defibrilacije (bifazični talasi), poseduje ekran koji omogućava ne samo vizualizaciju korisničkih uputstava za upotrebu već i EKG signala u realnom vremenu. Vrlo lak za upotrebu sa samo dva operativna  tastera. Reanibex 200 daje jednostavne, jasne i detaljne zvučne i vizuelne instrukcije za vođenje korisnika kroz čitavu proceduru oživljavanja, što omogućava njegovu primenu uz minimalni trening. 

Specifikacije uređaja Reanibex 200:
-LCD displej visoke rezolucije 
-Periodično samotestiranje 
-Indikator spremnosti za upotrebu 
-Lak za korišćenje : samo 2 operativna tastera 
-Vizuelno obeležene aktivirane operacije 
-Beleženje EKG-a i audio zapisa (opciono)