Automatski eksterni defibrilator (AED)

Automatski eksterni defibrilator(AED) predstavlja laki, prenosivi uređaj koji isporučuje električni šok preko grudi do srca. Namena šoka je da prekine abnormalni srčani ritam (aritmiju) i da obezbedi normalni srčani ritam nakon iznenadnog zastoja rada srca. I kod jednog i kod drugog srčanog problema, jako je važno brzo reagovati budući da se šanse za preživljavanje brzo smanjuju sa svakim proteklim minutom.

AED uređaji su iz tog razloga izuzetno važni budući da omogućavaju većem broju ljudi da odgovori na urgentnu situaciju kada je defibrilacija potrebna. Bexen Cardio AED uređaji (modeli R200, R300 i R500) su veoma jednostavi za korišćenje, sa grafičkim pregledom i audio porukama na srpskom jeziku što omogućava korišćenje i od strane nemedicinskog osoblja. Uređaji Bexen Cardio pored funkcije defibrilacije, opremljeni su i najnovijim smernicama američkog i evropskog udruženja reanimatora te pruža korisniku i adekvatnu podršku pri vršenju kardiopulmonarne reanimacije (CPR).

Bexen Cardio AED uređaji poseduju integrisan kompjuter koji vrši analizu srčanog ritma pacijenta putem jednokratnih samolepljivih multifunkcionalnih elektroda. Uređaj potom algoritamski određuje da li je defibrilacija neophodna i potom vodi korisnika kroz ceo proces. Ovi uređaji poseduju izuzetno visoku efektnost određivanja srčanog ritma pogodnog za defibrilaciju uz pomoć veoma naprednog algoritma za analizu srčanog ritma i prepoznavanje aritmija.

U vanbolničkim uslovima, samo 5% ljudi preživi iznenadni srčani zastoj. Posle kraće obuke, uređaji proizvođača Bexen Cardio mogu veoma lako biti korišćeni od strane policajaca, noćnih čuvara, zaposlenih u fabrikama, spasioca na plažama, apsolutno svake odrasle osobe i na taj način mogu spasiti nekome život.